Liên Hệ

Mọi thông tin liên hệ xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

TỔ CHỨC TỪ THIỆN HFB

Address: 105 Lê Trung Đình – Phường Thuận Lộc – Tp Huế
Email: hoituthien.hfb@gmail.com
Phone: 0234 6533339