Giới Thiệu

Tổ chức từ thiện HFB (Hearts For Bridging ) là tổ chức từ thiện thành lập từ ngày 02/09/2011 từ mọi người có tấm lòng tham gia làm hoạt động thiện nguyện trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và toàn quốc.

 

LOGO CHÍNH THỨC TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

LOGO DỰ ÁN XE ĐẠP YÊU THƯƠNG

 

 

 

 

 

LOGO QUÁN CƠM TRỢ GIÁ 5000 ĐỒNG

 

LOGO DỰ ÁN XÂY NHÀ YÊU THƯƠNG